MBR Arıtma

MBR  Membran Bioreaktör
MBR Sistemi Nedir?


Atık su arıtımı amacıyla kullanılan membran biyoreaktörler (MBR) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son 10 yılda artan bir hızla kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda birçok konvansiyonel atık su arıtma tesisinin teknolojilerini MBR’lara dönüştüreceği ve bunun sonucu olarak son çökeltim havuzlarının ortadan kalkacağı tahmin edilmektedir. MBR’ler membran ekipmanı sayesinde arıtılmış su ve biyokütlenin fiziksel olarak ayrıldığı süspansiyon büyüme modundaki biyolojik proseslerdir.
Membran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şeklidir.  Biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.
Membran biyoreaktör tipi ( MBR ) atıksu arıtma tesisleri, bir membran ultrafiltre ve aerobik biyolojik arıtma reaktörünün bileşiminden oluşan yeni bir atıksu arıtma teknolojisini kullanır.
MBR tekniğinin kullanıldığı durumlarda yüksek arıtım verimliliğinin yanı sıra biyolojik arıtmada çökeltme havuzuna gerek kalmadığı gibi havalandırma havuzu da konvansiyonel yöntemde olması gerekenin üçte biri kadar büyüklükte tasarlanabilir, böylece toplam yerleşim ve inşaat alanında % 70’in üzerinde tasarruf sağlanır.


Membran Biyoreaktörlerin Avantajları


• Daha düşük hidrolik bekleme süresi (HRT) değerlerinde çalışabilir: MBR’lerde biyolojik askıda katı madde (MLSS) konsantrasyonu 12000-15000 mg/L değerlerinde işletilebilir
• Son çöktürme havuzuna ihtiyaç duyulmaması
• Yüksek çamur yaşlarında işletilebilir
• Daha az çamur oluşumu
• Daha yüksek nitrifikasyon performansı gözlenir:
• Toksik organik bileşiklerin giderim performansı artar:
• Sistem performansı çamur çökme özelliğinden bağımsızdır
• Çıkış AKM konsantrasyonu çok düşük değerlerdedir
• Çıkış BOİ ve KOİ konsantrasyonu daha düşüktür
• Çok yüksek performansta fiziksel dezenfeksiyon sağlanır:


MBR Sisteminin Kullanım Alanları;


• Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların ileri arıtımı
• Özellikle su havzalarına deşarj limitlerinin söz konusu olduğu durumlar
• Yüksek kirlilik içeren suların arıtımı
• Atıksulardan sulama suyu elde edilmesi ve geri kazanım projeleri
• Konvansiyel yöntemler için yerleşim alanının yetersiz kaldığı projeler
• Kapasite artışlarında atıksu arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler
•  Yüksek su tüketimi olan proseslerde atık suyun geri kazanımı

 

MBR Galeri