Biyolojik Paket Arıtma

Biyolojik Paket arıtma


Paket Atıksu Arıtma Tesisleri küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde oluşan evsel veya endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Paket Atıksu Arıtma Tesislerimiz SBR (Ardışık Kesikli Aktif Çamur) Sistemine göre tasarlanmış olup; doldurma, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamaları tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirilmektedir. Paket arıtma temel olarak atıksu arıtma tesisinin taşınabilir ebatlarda modüler olarak üretilip kurulacağı yere uygulanan mobil arıtma tesisidir.


Sürekli tip Paket Atıksu Arıtma Sistemleri özellikle büyük debiler için kullanımı uygun olan bir arıtma prosesidir. Biyolojik paket arıtmaya  gelen atıksu ile devamlı beslenerek arıtım, paket arıtmanın içerisinde havalandırma, çöktürme şeklinde devamlı bir şekilde devam eder.

Sürekli tip Paket Atıksu Arıtma Sistemleri ise havalandırma ve çökeltim periyotlarının ayrı tanklar içerisinde olduğu arıtma sistemleridir Atıksu geldiği sürece arıtma aktif olarak çalışmaktadır
Günümüzde küçük yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atıksularının arıtımına yönelik en yaygın uygulama biyolojik paket arıtma sistemleridir.

Paket arıtma sistemleri; kooperatifler, oteller, moteller, kampingler, toplu konutlar, lojmanlar, askeri birlikler, kampüsler, çiftlikler, yazlık siteler, dinlenme kampları, şantiyeler, fabrikalar, hastaneler, okullar, restaurantlar, organize sanayi bölgeleri ve kasabaların atıksularının arıtılmasında ideal çözümdür.
Diğer arıtma sistemlerine nazaran kapsamlı ve müstakil tesislere ihtiyaç duymaz. Tek hacim içerisinde ve metrekarelerle ifade edilebilecek alanlarda uygulanarak esnek ve modüler bir yapıda çalışır
Paket arıtma tesisi çelik malzemeden (St-37) imal edilmektedir ve epoksi boyalıdır. Su ile temas halinde olan tesisatlar PVC olup korozyon oluşmaz.

Paket Arıtma Tercih Nedenleri

– Kolay kurulum
– Çok küçük yerleşim alanına ihtiyaç duyar
– Yüksek arıtma verimi sağlar
– Tam otomatik işletme
– Otomasyon ve uzaktan erişim
– Artırılabilir kapasite
– Tam ve yarım kapasite çalışabilme
– Kokusuz ve gürültüsüz çalışma
– Minimum bakım sağlar


Havalandırma bölümünde blowerdan basılan hava, difüzörler yardımı ile homojen bir şekilde havuz içerisine dağıtılır.

Bu şekilde aktif çamurun oluşabilmesi için gerekli olan oksijen temin edilir. Ayrıca bu bölümde tam karışım sağlanarak, oluşan bakteri floklarının çökelmemesi de sağlanır.

Mikroorganizmalar, blower ile temin edilen havanın difüzörler ile havalandırma tankına eşit aralıklarla dağıtılması sayesinde içindeki oksijeni kullanarak organik maddelerin oksitlenmemesini sağlar.

Askıda katı madde formundaki mikroorganizmalar uygun şartlarda tankın dibine çökerler ve bir çamur tabakası oluştururlar Çökeltme bölümünün üstünden savaklanarak alınan durulmuş su, klor temas bölümüne verilerek klorlanıp alıcı ortama deşarj edilebilir.

Biyolojik Paket Arıtma Galeri