Çevre Yönetimi

Kimyasal Yönetimi

Çevre danışmanlık hizmetimiz kapsamında çalıştığımız konuların yanı sıra, işletmeye giren tüm kimyasal maddelerin mevzuata uygunluğu, kimyasal ile birlikte tedarikçiden temin edilen malzeme güvenlik bilgi formlarının, kimyasal madde etiketlerinin uygunluğu, tesis içi kimyasal kullanımların (porsiyonlama) durumlarının incelenmesi ve bu kimyasal maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilgili bildirimlerinin yapılması konusunda hizmet verebiliriz.

Bildirim ve Beyan Hizmetleri

Çevre danışmanlık hizmetimiz kapsamında sunduğumuz bütün bildirim ve beyanlar Atık Yönetim Planı Hazırlama, Bekra Bildirimi, Kimyasal Kayıt Sistemi Bildirimi  gibi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz..

Çevre Yönetimi Galeri