Atıksu Arıtma Tesis İşletmesi

Bir arıtma tesisi ne kadar mükemmel inşa edilmiş olsa da, konusunda uzman kişiler tarafından işletilmediğinde, amaca hizmet edemediği gibi, ekonomik kayıplara ve çevresel zararlara da sebep olabilmektedir.

Bu sebeple yapımı tamamlanan tesisi işletecek personelin eğitilmesi ve tesisin tümüyle işletme sorumluluğunun uzman firmalarca üstlenilmesi, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biridir.

Atıksu arıtma sistemlerinin verimli olabilmesi için bilinçli bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Uygun işletmenin yapılmaması deşarj limitlerinin sağlanamamasının yanı sıra, yatırım, enerji, kimyasal madde kaybı, iş gücü kaybı, tesis kullanım ömrünün azalmasına ve ciddi cezai yaptırımlara neden olacaktır.
 
Ülkemizde atıksu arıtımı uygulamalarının yeni olması ve bu konuda yetişmiş eleman azlığı nedeniyle, büyük maliyetlerle kurulan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi endüstriyel kuruluşlar için sorun olmaktadır.

Zema Arıtma gerek kendi kurduğu tesislerin, gerekse başka kuruluşlar tarafından inşa edilen tesislerin işletilmesini uzman kadrosu ile gerçekleştirmektedir. İşletme personeli sürekli olarak; teknolojideki son gelişmeler, işletme veriminin arttırılması, bakım ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi konularda eğitilmekte ve en üstün seviyede tesis performansı sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca kalite ve güvenlik sistemleri konularında sürekli eğitim ve gelişim katkıları sağlanmaktadır.

• Arıtma tesisi ile ilgili personelin eğitimi ve yönlendirilmesi,
• İzin verilen deşarj limitleri ve çıkış kalitesini sağlamak,
• Arıtma tesisinizin uzun vadede verimli çalışmasını sağlamak,
• Düzenli olarak yaptırılması gereken arıtma tesisi çıkış suyu numunelerinin analiz ettirilmesi ve sonuçların takip edilmesi,
• Arıtma tesisinde oluşabilecek arızaların tespiti ve acil önlemlerin alınması, için gerekli önerilerin rapor edilmesi,
• Çevre Kanunu ve diğer yönetmelikler çerçevesinde gerekli olan yasal mevzuatların şartlarını oluşturulması

Atıksu Arıtma Tesis İşletmesi Galeri