Elektro Koagülasyon

Elektrokoagülasyon atıksu arıtımı ilk olarak 1889’da İngiltere’de önerilmiştir. Daha sonra ABD’de 1909’da demir ve alüminyum elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon ile atıksuların arıtımı ile ilgili bir patent alınmıştır.

Büyük ölçekte elektrokoagülasyon ile içme sularının arıtımı ilk olarak 1946’da ABD’de uygulanmıştır.
Bir elektrokimyasal arıtım prosesinde en önemli etkenlerden biri kullanılan elektrotun cinsidir. Elektrokoagülasyon prosesinde genellikle alüminyum (Al+3) ve demir (Fe+3 veya Fe+2) elektrotlar kullanılmaktadır. Proses işletim sırasında bu elektrotlar atıksuda reakte olarak Al(OH)3, Fe(OH)3 ve Fe(OH)3 gibi metal hidroksit bileşikleri meydana gelmektedir.

Bu metal hidroksitler atıksu ortamındaki farklı kirlilik parametrelerini adsorbe ederek çökelmesini sağlar. Kirleticiler bu sayede atıksudan uzaklaştırılmış olur.

Atıksu akımı içerisindeki kirleticiler kimyasal/ön çökelme veya elektrotların aşınmasıyla oluşan kollidal maddelere fiziksel ve kimyasal olarak bağlanmak suretiyle giderilirler. Daha sonra bu kirleticiler, elektroflotasyon/çökelme ve filtrasyonla sistemden uzaklaştırılırlar. Böylece konvansiyonel koagülasyon proseslerinde olduğu gibi koagülasyon maddelerinin dışarıdan sisteme eklenmesi yerine, bu maddelerin sistem içerisinde üretilmesi sağlanmış olmaktadır.

Elektrokoagülasyon yöntemi, içme suyu arıtımında ve son dönemlerde kağıt, kağıt hamuru, metal, maden, gıda, yağ, tekstil, deterjan endüstrisi atıksularının arıtımında kullanılmaktadır.

Elektrokoagülasyon Prosesinin Uygulama Alanları

• Yağ ve gres içeren atıksuların arıtımı
• Boya, tekstil ve gıda endüstrisi atıksularının arıtımı
• Galvanize sanayi atıksuları ve petrokimya endüstrileri atıksularının arıtımı
• Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi
• Restoran atıksuları arıtımı
• Organik madde içeren sızıntı sularının arıtımı
• Ters osmoz gibi membran teknolojilerinin ön arıtımı
• Silis, sertlik, AKM vb.lerin giderimiyle kazan besleme suyunun ön şartlandırması
• Su süspansiyonlarında kaolin, bentonit ve çok ince partiküllerin giderimi
• Arıtma çamuru susuzlaştırma ve atıksudan ağır metal giderimi
• İçme ve kullanma sularının arıtımı
• Suyun deşarj veya tekrar kullanımından önce klor ve bakteri giderimi
• Proses yıkama ve durulama suları
• Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ), fosfat ve azot giderimi
• Kompleks organiklerin giderimi
• Yağ-su emülsiyonunun kırılması

Elektrokoagülasyon Sistemi Avantajı

a) Elektrokoagülasyon küçük kolloidal partiküllerin kararlı hale getirilip giderilmesinde konvansiyonel koagülasyona oranla daha etkilidir.
b) Elektrokoagülasyonda daha az ve daha kararlı çamur oluşmaktadır.
c) Elektrokoagülasyon ekipmanlarının kullanımı ve işletmesi kolaydır.
d) Elektrokoagülasyonda kimyasal madde eklenmesine gerek yoktur. Bu yüzden işletme ve bakımı daha kolaydır.
e) Oluşan çamur daha susuzlaştırılabilir yapı sergilemektedir.
f) İlk yatırım maliyeti alternative teknolojilerine göre oldukça düşüktür.
g) Birçok kirletici tek bir proses ile giderilir.

Elektro Koagülasyon Galeri