Otomasyon Sistemleri

Atık su arıtma tesisleri gerek proses olarak gerekse ekipman fazlalığı açısından kontrol edilmesi kolay olmayan sistemlerdir. Arıtma tesisinde ki tüm akışın kontrolü ve ekipmanların tek tek manuel olarak operatör tarafından kullanımına bırakmak sonuçta hatalı durumları ortaya çıkarabilir. Bu sebeplerden dolayı ayrıca gelişen teknolojiyi yakalayabilmek için atık su arıtma tesislerinde otomasyon uygulamaları yapmak insana bağlı hataları en aza indirir. Otomasyon sistemi kullanılmayan tesisler günümüz şartlarında fazlasıyla ilkel kalmaktadır.

Otomasyon sistemleri tesisin bir noktadan işletilmesine olanak sağladığı gibi aşırı yük, faz kaybı gibi istenmeyen durumlarda ekipmanların korunmasını tıkanma sıkışma gibi durumlarda hem ekipmanın hem de işçi sağlığı açısından oldukça önemli yer tutmaktadır.

Su ve atıksu arıtma tesislerinin su prosesini sorunsuzca yerine getirebilmeleri, sisteme uzaktan müdahale edebilmeleri ve sistem üzerindeki değişikliklerden anlık haberdar olabilmeleri için otomasyon sistemleri gerekmektedir.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) Uzaktan Kontrol ve Gözleme sistemleri sayesinde tesisteki tüm veriler (tank ve havuz seviyeleri, ekipmanların çalışma durumları vb.) izlenebilir. Bunun dışında tesisteki tüm ekipmanlar tek tek ve otomatik konumda birbiriyle uyum içinde çalıştırılabilir. Gerekli durumlarda parametrelerinin değişmesi durumunda uzaktan bağlanma özelliği ile sistem ayarlarında değişiklik yapabilir.

Otomasyon uygulamaları aynı zamanda ekipmanların hatalı durumlarda çalışmasını önler. Böylelikle ekipmanların daha uzun ömürlü olarak çalışması sağlanır. Ayrıca bu sistemlerle tesis sahasında oluşan arıza ve sorunların takip edilmesini ve acil bir durum olduğunda bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

Scada sisteminin belki de en değerli yararı tesisle ilgili çalışmayı engelleyen veya kazaya sebebiyet verebilecek durumları e-posta veya kısa mesaj yoluyla ilgili kişilere bilgi verebilmesidir.

Arıtma tesislerinde otomasyon yazılımları ve Scada’nın hazırlanmasından önce en önemli aşama otomasyon senaryosunun hazırlanmasıdır. Otomasyon senaryosu uygulamadaki proseslerde tecrübeli ve uzman kişiler tarafından hazırlanmalıdır.

Otomasyon senaryosunun yanı sıra Scada ara yüzlerinin kullanıcı dostu olması, gereksiz pop-uplardan ziyade tek ekrandan tüm ekipmanları görebilmeye imkan tanıması çok önemlidir. Ara yüzün olabildiğince gerçeğe yakın olması, arıza ve ikazların operatörün dikkatini çekecek şekilde ayarlanması gerekmektedir

Otomasyon Galeri