MBBR Arıtma

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
Hareket Yataklı Biyofilm Reaktör


(MBBR) Hareketli yatak biyofilm reaktörler, 1990’ların başında Norveç’te konvansiyonel aktif çamur reaktörlerine kompakt bir arıtma alternatifi olarak geliştirilmiştir Prensip olarak polietilen maddesinden üretilen özkütleleri suya yakın olan yüksek yüzey alanı sağlayan taşıyıcıların üzerinde biyofilm oluşması ve bu taşıyıcı maddelerin havuz içerisinde devamlı olarak hareketli tutulmasını esas alır.


Yüksek yüzey alanına sahip olan taşıyıcılar mikroorganizmaların adsorpsiyonu ve gelişimi için yüksek bir miktarda alan sağlar . Bu sayede son çöktürücüye gelen MLSS konsantrasyonunda önemli herhangi bir artış olmaksızın reaktörde yüksek bir bakteri konsantrasyonu elde etmek mümkündür. Bu durum verilen bir reaktör hacmi için biyolojik arıtma kapasitesini artırır
Bu reaktörlerin geliştirilmesindeki temel fikir; aktif çamur ve biyofilm proseslerin en iyi özelliklerinin tek reaktörde bir araya getirilmesidir
Çoğu biyofilm reaktörün aksine hareketli yatak biyofilm reaktörlerde biyokütle gelişimi için tüm tank hacmi kullanılır ve aktif çamur reaktörlerinin aksine herhangi bir çamur geri devrine ihtiyaç duyulmaz. Hem reaktör hacmi hem de alan gereksinimi nispeten düşüktür.


Hareketli yatak biyofilm reaktörlerde katı alıkonma süresi aktif çamur sistemlerine göre daha yüksektir ve buna bağlı olarak biyokütlenin kaybedilme riski de daha düşüktür
Hareketli yatak biyofilm reaktörlerde (MBBR) Sistemdeki çamur yaşının yüksek olması nitrifikasyon bakterileri gibi yavaş büyüyen mikroorganizmaların gelişimi için uygun bir ortam sağlar
Mevcut bir atıksu arıtma tesisinin hareketli yatak biyofilm reaktör (MBBR) teknolojisi ile tesis kapasitesi 480.000’den yaklaşık 1 milyona çıkarılabilmektedir.
Aktif çamur arıtma tesisinde havalandırma tankına taşıyıcı ilave ettikten sonra hidrolik yükün iki katına çıkarılmasına rağmen hareketli yatak biyofilm reaktörler aktif çamur prosesine nazaran daha iyi bir performans sergilemektedir.


MBBR Sisteminin Avantajları


• Bu reaktörler kompakt ve stabil bir giderim verimine sahip olmakla beraber işletimleri basittir
• Yüksek organik ve hidrolik yükler altında çalıştırılabilirler
• Toksik kirleticilerin etkilerine karşı güçlü bir direnç gösterirler ve yüksek bir kirletici giderim hızına sahiptirler
• Hareketli yatak biyofilm reaktör sistemlerinde, temizleme ve geri yıkama gereksinimleri daha azdır
• Tıkanma problemleri görülmez ve yük kayıpları oldukça düşüktür
• Aşırı yük altında çalışan mevcut tesislere yeni tank inşası yapılmadan bu teknoloji kolaylıkla uygulanabilmektedir
• İleride debi ve/veya organik yüklerde meydana gelecek artışlara bağlı olarak tesis kapasitesinin artırılması da kolaydır

MBBR Galeri