Kurumsal

Zema Arıtma 2001 yılından beri Türkiye’de ve Dünya’da arıtma sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmamız, müşterilerine atıksu arıtımı ile ilgili tesislerin işletilmesi kapsamında “en yüksek kalite ve en az işletme maliyeti ile arıtma tesislari tasarımları” hedeflemektedir.

Zema Arıtma olarak proje,imalat,inşaat konuları yanı sıra her türlü teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunma,Çevre İzin sürecinde gerekli izin ve lisans alımında sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlama,

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standartının gereklerini ve sürekliliğini sağlama,

Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 standartının gereklerini,yasal diğer şartları sağlama,

İş Sağlığı ve Güvenliği ISO 45002 standartı gereklerini, yasal diğer şartları sağlama,

Müşteri Memnuniyet Yönetim ISO 10002 standartı,müşterilerimizin görüş ve düşüncelerinine önem vererek sürekli gelişmeyi hedeflemiştir.

Temel kriterlerimiz arasında olmakla beraber firmamız sürekli olarak gelişmeyi, yeni ürün ve teknolojileri müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde etkin olarak değerlendirmeyi amaç haline getirmekle beraber;hedeflerini müşteri beklentilerine göre şekillendirerek büyümeyi ve gelişmeyi hedeflemektedir.