Kurumsal

Zema Arıtma 2001 yılından beri Türkiye’de ve Dünya’da arıtma sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmamız, müşterilerine atıksu arıtımı ile ilgili tesislerin işletilmesi kapsamında “en yüksek kalite ve en az işletme maliyeti ile arıtma tesislari tasarımları” hedeflemektedir.

Zema Arıtma olarak proje,imalat,inşaat konuları yanı sıra her türlü teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunma,Çevre İzin sürecinde gerekli izin ve lisans alımında sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlama,

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standartının gereklerini ve sürekliliğini sağlama,

Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 standartının gereklerini,yasal diğer şartları sağlama,

İş Sağlığı ve Güvenliği ISO 45002 standartı gereklerini, yasal diğer şartları sağlama,

Müşteri Memnuniyet Yönetim ISO 10002 standartı,müşterilerimizin görüş ve düşüncelerinine önem vererek sürekli gelişmeyi hedeflemiştir.

Temel kriterlerimiz arasında olmakla beraber firmamız sürekli olarak gelişmeyi, yeni ürün ve teknolojileri müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde etkin olarak değerlendirmeyi amaç haline getirmekle beraber;hedeflerini müşteri beklentilerine göre şekillendirerek büyümeyi ve gelişmeyi hedeflemektedir.

Kalite Çevre Politikamız

En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak, sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak, yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun çalışmak,
aldığımız işleri zamanında bitirmek,
çalışanlarımızın sürekli gelişmesi için şirket içinde ve dışında kalite ve çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek,
tüm çalışanların yönetime tam katılımını sağlamak,
kalite ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,
sektöründe rakiplerimizden önde olmak,
çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
bu tür faaliyetlere destek vermek, mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek,
bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere kalite ve çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,
şirketimizin kalite ve çevre politikasıdır.

GENEL MÜDÜR