Geri Kazanım

Çevrenin korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin başında su kaynaklarının korunması için alınan önlemler gelmektedir. Su kaynaklarının bilinçsiz tüketiminin önlenmesi, atık su oluşumunun azaltılması ve oluşan atık suların arıtılması, arıtılmış atık suların işletmelerde bahçe sulama, temizlik vb. işler için geri kullanımı bu önlemlerden bazılarıdır.

Oluşan atık suların tamamının veya büyük bir kısmının ileri arıtma uygulamalarıyla arıtılarak aynı işletme içerisinde su kaynağı olarak tekrar kullanımı da giderek önem kazanmaktadır. Atık suların yeniden kullanılmasıyla mevcut su kaynakları korunmakta ve su ihtiyacını karşılamak için yeni bir kaynak ortaya çıkmaktadır.

Atık su geri kazanım sistemleri daha önce kullanılmış atık suyu tekrar kullanıma uygun hale getiren sistemlerdir. Özellikle kişi sayısının çok olduğu yerlerde günde tonlarca su kullanılmaktadır.

Bu kullanılan az kirli veya çok kirli sular ayırt edilmeksizin tümü direk atık olarak atılmaktadır. Bu sular arıtılarak tekrar kullanıma kazandırılabilir. Arıtılan sular özellikle bahçe sulama, araç yıkama gibi amaçlarla kullanılabilir. Bütün bu atığa attıkları sularını atık su geri kazanım sistemleri ile arıtarak proses suyu kalitesinde dahi tekrar kullanabilirler.

Atık su Geri Kazanım Sistemleri Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Sanayi işletmelerine kurulacak su/atık su geri kazanım tesisleri için en önemli konu; iyi bir planlama yapılarak ihtiyaçların belirlenmesidir. Günümüzde, bu durum göz ardı edildiğinden, gerek atık su gerekse su geri kazanım tesisleri, maalesef atıl durumda kalmıştır.

Bu tesisleri, yeniden işlevsel hale getirmek ise, daha maliyetli bir hal almaktadır. Bu sebeple, tasarım çalışmalarına geçilmeden önce, ön fizibilite çalışmaları yapılmalıdır.

 

Ön fizibilite çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar;

Toplam ham su miktarının tespit edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.

Geri kazanılması istenilen (üretim) su miktarının tespit edilmesine ilişkin çalışmalar yapılmalıdır.

  • Hamsu maliyetlerigöz önünde bulundurulmalıdır.
  • Amortisman süreleri, detaylı olarak hazırlanarak değerlendirilmelidir.
  • Tesisin, günlük çalıştırılması planlanan süreler belirlenmelidir.
  • Sistemde kullanılacak olan ham su kalitesinin belirlenmesi adına analiz çalışmaları yapılmalıdır.
  • Geri kazanılması istenilen su kalitesinin belirlenmesi adına analiz çalışmaları yapılmalıdır.
  • Üretim suyunun kullanılacağı yerin (proses suyu, yıkama suyu, soğutma suyu vb.) doğru belirlenmesi gerekmektedir.
  • Tesisin kurulacağı alanın uygunluğu değerlendirilmelidir.

 

Geri Kazanım Galeri